Jak nastavit import faktur do účetního software Pohoda?

Napsal Michal Pešat, 15.01.2018

Nastavte bankovní účet

Pokud chcete platby z e-shopu evidovat pod určitým bankovním účtem, který se však liší od výchozího nastavení účetního systému, lze tak docílit pomocí nastavení daného účtu a přidělením zkratky M-M.

Nastavte předkontaci pro DPH

Pokud nechcete, aby se faktury vkládaly s výchozím nastavením DPH pro účetní systém Pohoda, lze si nadefinovat vlastní členění pro DPH. Takové členění musí mít nastaveno jako zkratku EshopDPH.

Nastavte typy úhrady tak, aby se shodovaly s e-shopem i v programu Pohoda

Stáhněte si soubor s fakturami

Soubor s fakturami lze z administrace e-shopu stáhnout skrze rozšiřené možnosti akcí s objednávkami.

Následně pouze stačí zvolit, o jaké časové období máme zájem.

Po stisknutí tlačítka 'Exportovat' se začne stahovat soubor, který již bude připraven k vložení do účetního systému.

Zahajte import faktur

Vyberte soubor pro import z příslušného umístění (nejčastěji stažené soubory)


Nyní se zobrazí průběh zpracování a případné informace o dokončení či chybách